Søk
 • Helhetsgården Helse

Kortisoninjeksjon med ultralydveiledning

Oppdatert: 8 timer siden


Ultralyddiagnostikk av skulder

Kortison er et preparat som etterligner kroppens eget hormon kjent som kortisol. Kortisol er et av de viktigste hormonene i kroppen og er kjent som "stresshormonet" ettersom den spiller en viktig rolle i kroppens stressrespons, men kortison påvirker også kroppens immunforsvar og forbrenning. Kortison kan derfor brukes effektivt som betennelsesdempende middel ved vedvarende betennelser i sener, ledd og slimposer. Særlig når vi kan benytte oss av ultralyd for å treffe det vevet som skal behandles.

Bruksområde og effekt

Kortisoninjeksjon med ultralyd kan være en effektiv behandling ved betennelsestilstander i sener, ledd og slimposer som ikke går over. Kortison er ofte aktuelt når avlastning og behandlingsalternativ som trykkbølge, trening, kiropraktikk, fysioterapi og annen behandling som ikke har fungert slik det skal. Injeksjonene settes ikke inn i selve muskelen ettersom dette kan medføre dårligere effekt og risiko for seneskade. Når injeksjonen er veiledet med ultralyd så er sjansen for positivt utfall betraktelig høyere og vi unngår å påvirke det friske vevet. I noen tilfeller er kortison anbefalt i et svært tidlig forløp som ved frossen skulder (frozen skulder), DeQuervains senekjedebetennelse, kalkbursitt, kalkbrist og slimposebetennelser i skulder, albue, hofte, kne og ankel.


"..Når en injeksjonen er veiledet med ultralyd er sjansen for positivt utfall betraktelig høyere.."

Dersom du er usikker om din tilstand bør vurderes for behandling med kortison kan du ta kontakt med oss på 69 92 00 07 og prate med fagansvarlig Michael D. Parham som vil konfererer videre med medisinsk ansvarlig og lege Lars H. Fosse.


Typiske skader som behandles med kortison

 • Betennelser i skulder, kne, hofte, albue, hånd- og ankel

 • Slimposebetennelser

 • Leddbetennelser

 • Frossen skulder / frozen shoulder

 • Senekjedebetennelse

 • Senebetennelse

 • Cyste / ganglioncyster

 • Kronisk leddgikt (reumatoid artritt)


Unngå tung aktivitet av den kroppsdelen du har fått injeksjonen i de neste to dagene. Overanstrengelser av behandlet ledd kan forverre tilstanden, men du kan utføre normal daglidags aktivitet. Du vil få god informasjon om avlastning og eventuelle bivirkninger etter en injeksjon. Du vil også bli informert om når du skal starte med rehabilitering i form av øvelser for å oppnå best mulig resultat.

Hvorfor sette kortison med ultralydapparat?

 • Vi ønsker å treffe det betente og smertefulle vevet, samtidig unngå å påvirke det friske vevet.

 • Vi bruker mindre kortison pr. injeksjon når vi ser hva gjør.

 • Vi kan kontrollere nålen slik at du opplever mindre ubehag enn ved "blinde" injeksjoner.

 • Du vil trenge færre behandlinger når vi treffer det betente vevet presist.


Kun for en utvalgt pasientgruppe.

I første omgang vil vi foreta en grundig sykehistorie og kartlegge din medisinske tilstand. Deretter vil vi foreta en undersøkelse og ultralydundersøkelse for å avgjøre om injeksjon er riktig behandlingalternativ for deg. Vi henviser deg til videre utredning av legespesialist eller annen behandlingstiltak dersom dette er mer hensiktsmessig. Du skal ikke få kortison dersom du har én av følgende tilstander:

 • Allergisk mot kortison / triamcinolonacetonid.

 • Hatt en eller flere alvorlig overfølsomhetsreaksjoner.

 • Vaksinert med levende virus (nylig).

 • Utbredt/systemisk infeksjon.

 • Trombocytopen purpura (sykdom som gir mange små blodutredelser i huden).

 • Tuberkulose eller gonokokkinfeksjon.

Bivirkninger og risiko


 • En liten dose kortison som settes med ultralyd har lite bivirkninger.

 • Den vanligeste bivirkningen er smerte utover dagen der sprøyten settes. Denne typen smerten vil gå over etter noen timer eller til neste dag.

 • Sjelden bivirkning er endring i huden/tap av fettvev der injeksjonen settes. Denne bivirkningen reduseres når sprøyten settes korrekt med ultralydveiledning. Mindre vanlige alvorlig bivirkning er bl.a svimmelhet, forbigående ansiktsrødme, fortynning av hud/underhud, alvorlig allergisk reaksjon, menstruasjonsforstyrrelser og vaginal blødning hos kvinner etter overgangsalderen. Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i denne teksten. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Diabetes Blodsukkeret kan forhøyes etter injeksjon med kortison. Derfor ønsker vi at du følger ekstra med på dette selv. Infeksjon Ved 1 av 1000 tilfeller kan infeksjon forekomme. Plutselig økende smerte sammen med feber, hevelse og rødhet ved stikkstedet kan indikere dette. Oppsøk lege/legevakt dersom dette skulle skje.


Det må finnes tydelig klinisk grunnlag før du behandles med kortison

Dersom vi finner tydelig klinisk grunnlag for oppstart av kortisonbehandling vil vi sette opp en time til deg. Du vil få en gjennomgang av viktig informasjon og hvordan du skal tilrettelegge hverdagen din for å optimalisere effekten av injeksjonen. Det vil også bli laget et rehabiliteringsprogram med treningsøvelser som du skal følge opp når smerten demper seg.

Hva koster behandlingen?

Konsultasjonstime/diagnostisering med ultralyd, prosedyre og injeksjon: 1299,- Medisinsk utstyr, tapping, legemiddel/saltvann, konferering med medisinsk ansvarlig: 350,- Tilsammen vil behandlingen koste: 1649,- Ved slutten av et behandlingsforløp vil vi sende epikrise/rapport til fastlegen, uten kostnad. Det er forventet 2-4 uker mellom behandlingene. Dette varier på bakgrunn av leddets størelse, betennelsesnivå og smerteintensitet. Antall injeksjoner er avhengig av kroppens egen helingsrespons og ditt aktivitetsnivå.

Hvordan setter jeg opp time for kortisonbehandling?

Du kan ringe 69 92 00 07 eller sette opp time hos Michael D. Parham som samarbeider med lege Lars H. Fosse via vår online booking.

https://timebestilling.aspit.no/#/p4544/services/3/appointmentKlinisk ansvarlig: Michael D. Parham Medisinsk ansvarlig: Lars H. Fosse


Siste innlegg

Se alle